17 | 08 | 2019
Main Menu
Nieuws
Volgende wedstrijd:
Gestopt
Waar:
 
Aanwezig:
 
Tegenstander:
 
Chauffeurs:
 
Uit het fotoalbum
Clublokaal

Maroy Bar

Logo
phoca_thumb_m_logo.jpg

Man of the year 2016

Don

Eine fanatieke gooje voetballer op het middenveltj van fc de berg, meraaf en toe bitje zongerverstantj. Want dan zitj der dea daag dernoa weer mitzieneeenkel in het verbantj. Don desse der bekansederweak bis det is groete klasse, mer nou neet mier van eigen helft sjeetemer de bal eins euver passe. We hopen det we dit joar weer net zoevul op dichkinnereakenemitdienesjealezeiver, eingood putje biljaare en nateurlijk op het middenveltjmit get extra kracht. Dan zeen we dich dit joar weer gear in fc de berg zien hoofdmacht.

Sjaak

Als oadste, meistgrieze en bist knooterendje lid, zeen weahertstikkebliemitdich want dich hes nog zat pit. Als de kneuk alle spieren en ledematen het toeloate veur te ballen, joa dan bisse der gear bie veur einmiddig op het veltj te knalle. Noa het voetballen snel wig veur noa dien schatje Ien te goan, en zeker als det we neet hebben kinnewinne dan kinsetoes nog altieddiene kebab versloan. Jac hopelijk steisse dit joar weer vaak achterin op het veltj, dan verneume we dich misschien waal oets tot einefc de berg heltj.

Tom

We kinne de listejoare op het middenveltj of veurin neet mier om dichhear, mer de bis der dan ougbekansederweak want de duis het gear. MitJac als bist knooterendje lid steisdich op plaats 2 en det is neet mis, dich bis det toch deakweaktjmitbiljaare en darte als ichmig neet vergis. Tom noa het voetballen noawiert op stap en zeker mit koningsnacht, mer dan de daag doanoa de kop kapot merdoakinse niks aan doondet is euvermacht. In 2017 hopelijk weer vul goals en acties maken, zoedet bie de belsje de kneuk weer fleenkkraake.

Joeri

We kinne alweer eintiedje op dichreakenen  want we hebben dich motte misse, ooze keeper deamaakdje toen vul meatersomdet der de bal out het net mosje visse. De bist alle belsje te snel aaf, die zeen op gegeave moment bang veur dich en behuurlijk braaf. Joeri wea van fc de berg kinne der gewoen neet omhear, kom oug in 2017 weer vul voetballen want achterin zeen we dichbehuurlijkgear.

Jeroen

Al ein paar moandjlikseoppezoaterdigmiddigtoesoppe bank, mer des neet gek djudich leeps noadea tackel mank. Yvonne zal blie zeen als desse weer mit de berg moogsgoanballe, die is det meug om ederezoaterdigmiddig door dich te loatevergalle. Mit dien nouwe baan mosseoug als desse fit bis vul misse, merjehleeverdet als sjoefele bie de risse. Jeroen kom in 2017 mer weer snel terug knul, want wat der nou steit is oug neet vul.

Koen

Oug dit joarmit goals weer vast op plaats 1, djudet hebben we vaak motte huuredetvinse toch waal fijn. Meroughesse weer vul kansekinne misse, merdoamooge we niks van ziggedet we os dan toch zou in dichkinnevergisse. Einvriejetrapmitein boog of gewoen strak, doanoazigge die belsje keepers toch behuurlijk vaak FACK. Koentje in 2017 hopelijk weer vaak ein goal of einesjoenetruuk, het weurtj in eder geval leuker zonger Robbie kuuk.

Stef

Eindelijk hebben we weer eine jonge kloet kinnestrikke, misschien steissevolgentjjoar waal boven Koen want dichkins in edergevalbeatermikke. Van goodveltj in rooynoaeinbelsjveldjmit gaat, dichwoors als einigste in Utrecht poepie zaat. Oppe zonnig zulle ze dich neet vaak mier verrassen, want alles wat desse bie de berg zuusdet is van groete klasse. Stef in 2017 hesseein vol joar om te loate zeen wat desseallemoalkins, misschien desse dan volgentjjoar waal titel man of theyearwins.

Bart

Ougdich bis einenouwe en tevens jongste lid van dit clubje. Mer de kinsoug neet ederweak want de mos aaf en toe noatwente veur einwupje. Mitdich als collega van de activiteiten, goan we alleinmer ruig dingerdoondet zeen feiten. Op het middeveltjeine bikkel miteingooj mentaliteit, van die motte we hebben en dan volop in de strijd. Ougdichkinsdich dit joar hiel geaveoppezoaterdig in het belsjelantj, en sjuufse al die belsjemiddenveldjers in 2017 aan de kantj.

Hans   Ozze referee, sjeids, HansieHansie! Edere 2 waeke is der weer in de weer om 22 men in het gereel te hoaje; Kiekendj wie veuralzieneeige zoon, meraucheindeilanger der weer niks van broaje. Binnen de kalklieene as veldjkader, Mot hae steeds mieer net as thoeësoptraeje as oppasvader. Die Belsjespeulers motte toch vaak winne aan de Liesselse taal, Om det ze hum dan neet goodgebriepe, kriegtjhae het waal ins aan de stok miteineBelsj…gelukkig allein “verbaal”. Onlangs hebbe die jong van dich, dichbiej het opknappe van het daak nog goodgeraaktj, Wat dachtse toen….haajichdiej 2 mernoeetsgemaaktj? Hans, hopelikbisse nog lang as sjeids; Des lang neet zoewgevoarlik as desse van het daakaafweits. Hans wederom bedanktj!

Harry ‘Dancin’ Parre

Misjien waal dé sensatie van de 2e seizoenshelft;  de dance-battle van Peter tiedens het teamuitje. Hieleet ‘r toch ffkeskiekedethae neet veur niks de danssjoon aan haajgedoan. Pirouettes, breakdance, shufflen, alles haaldjehaeoet de kast. Zoeein talent is toch uniek bie De Berg. Naeve dansen deut Peter oug nog geregeldj voetballen. En oug dit joar waas hae weer einebetroewbare back. Toch haajhaeeinmeulijkewidstried tegen ’t indj van ’t joar. FC De Berg – De Apachen, doa kreeg hae op het list einjoonk beweeglijk menke tegen en daemaaktje ‘t hum knap lestig. Noa de widstried waas detnateurlijk weer vergaeve en vergaeteonger het genot van eine lekkere Giny.

Frank

Frank, oftewel de dirigent van ’t veldj, guftjaltied die 100% of zelfs 200% als Teun weer mit zien gedachten bie Renske Veugenzitj. Oug dit joar is Frank weer van groêt belang gewaesj. Hae is altiedduudelijk aanwezig inne wei, neet alleincoachendjmerougniesendj op de tegenstenjer. Merwannier de boel neet luptjzoeals ‘t mot, paktjhae ’t team bie ein. Helaas heet oughaeein aantal widstriede motte missen i.v.m. de verbouwing. Ein of angere ‘klega’ bleef merdingerkepot maken oppeCarolinenstroathoedoor zelfs 2 lekken ontstange zeen. Einhoupverzekeringslijd waas ’t gevolg. De 3e helft misj ‘r veur gein goud om toch nog get centen bie ein te doon om de sjaajvanneklega te dêkke. 

Geer

Geer, ongertussen al eine veteraan aan ’t weareaanekneuk te zigge. Alhoewel, de widstrieje hoe haemitdeejstonghaezongertwiefelziene man als controlerendje middenvelder. Hae is als het ware de rust zelf. De liste paar moandj waas Geer vaak geblesseerdj. In plaats van te voetballen ging hae dan vaker vissen. Helaas koshaealleinmerbêloet t nît hengelen. Hiehaaje we echter als team mier sjout aan dan Geer want mitein paar fenomenale reddingen bewees haedethae als keeper goodoet de bein kan.

Tim

Timmy, de man van glas. Eine spits pur sang, creëertjoet ‘t niets eingevoarlijke situatie. Daemaaktj nondedju goale alsof ’t niks is. De listetied zit se echter te suggelenmit dien knie. Dit heet os doelsaldo gein goodsgedoan want Koen begintjoug al op laeftied te raken. Wannier se waal mit deus steitJilke langs de kantlien als rasechte FC De Berg supporter om pap aan te moedigen. Ichdeenkdetzeueuverein aantal joareingooj waterdraagster kan waere, geheid detstich aan het rennen bliefs. Loatdichthoesmer ins good masseren want ougkomendjjoarkinne we dichgoodgebroeke.

Geert-Jan

Van Bilzen, oaje generaal. Ich zeen al get rimpels teveursjien komen noe se getrouwdj bis. Keumtj die defensie training toch ff good van pas he, helm op en dêkkingzeuke as de vrouw kwoad is. ’TWurdtjtieeddet se weer ins mit dien grof geschut de wei in keums en get tegenstenjersongeroet banjers. Samen mit Joeri achterin stoatjgaezoe sterk as einoorlogssjeep. Zoeeine die ze maken bie Linssen Yachts.

Teun

Teun, weemhaajoetgedachtjdich nog terug te zeen toen se de escape room in gings? Die mevrouw vertildjedetwannier we er écht neet oet koste komen, we om ein hint mochten vroage. Nou, we waren nog neet tegooj binnen en Teun stong al aan de monitor veur eine hint. Oug in ’t veldj motte we dichdêkkinjerlijke instructies gaevemerdetlitj neet aangezeen De Berg einbehuurlijk subsidie kriegtj op speulers wie dich. Noa de widstriedbissealtied in veur ein putje biljaareonger het genot van einglaas beer. Zeiverekins se dan wie de biste en Pier op neije ving se fijn, mer Teun, dootdich in 2017 noe eindelijk ins einvroumes bie ein. 

Ramon

Ramon, wannier ‘t ierste fluitsignaal kleenktjisj veur edereinaltiedein verassing wat er geit gebeureasseaane bal bis. En det is sjoenomdet ze os zoe in eder geval sjerp hoajs. Desalniettemin heet de spits altiedeinezwoare aan dich. Altied 100%, mits stichoptied bis, en kopduels winnen geit wie niks. Opstartproblemen zeen niks geks bie dich, veur de widstried nog ff de wc begaffelen huurtj er allemoal bie. Noe mosse voortaan waal baeteroplittedet ze dich neet mier opsloete als se op ’t tuuskezits. Ongeachtj dien twieleenkerveutbisse van onschatbare waarde veur ’t team, zoewel in de verdediging als aan ’t buffet bie Piet.

Pierre

Last mer zeker neet least, Pierke, a.k.a. ‘Aerpel’. Hae heet dit joar weer bewezen dethae nog lang neet versleten is. Het veurbieldj veur meinigspeulers, neet allein op het veldjmerougtiedens de teamuitjes. Hoe detederein zich royaal vanne kaart zuuptj, zitj Pier zich verstenjig ff aan eintûffelke. Toevallig waas det net eintûffelke midden in ein groep vrullie. Die haajenateurlijkmetein pier in heur vizier. Gelukkig sjoote Teun en Bart, als Pier zien zorgzame mantelzorgers, te hulp. Verder heet Pierke ’t voetbalseizoen in stijl aafgeslote door op t list nog einsjoen goal in te poppen.

Euver ederein is ein sjoeen (of minder sjoeen) weurdje gesproke, Sommige hebbe al jaore aan de titel: Man of the Year geroke. Eine persoeen wil ich toch nog extra neume omdet hae ut bestuur probeertj om te kaupe Hae geit namelijk gratis klusse bie ut bestuur om zoe mit de titel wig te laupe. Is hae der mit voetballe bie dan deenkse: uch jungelke laup toch ins door Mer mit klusse sloopdje hae waal ein stoof en ein ganse moor. Teun heet in 2016 8 widstrieje gemisj woevan eine gelieek en 7 verlore, Volges zien vader kost hae neet kome, want hae waas bie de hoore. Dao liktj hae dan lekker in ziene naakse op ein bid, Mer Teun, neem asjebleef de volgendje kieer Man of the Year Tom auch mit!

Man of the Year 2016: Tom Verhagen