17 | 08 | 2019
Main Menu
Nieuws
Volgende wedstrijd:
Gestopt
Waar:
 
Aanwezig:
 
Tegenstander:
 
Chauffeurs:
 
Uit het fotoalbum
Clublokaal

Maroy Bar

Logo
phoca_thumb_m_logo.jpg

Man of the year 2015

Don

Samen mit Teun ut minst aafgemeldj van de jonge luu, des allewiel ein hieel prestatie potverdjuuu! Ich veurzeen binnen ein paar joar ein fluwelen revolutie op bestuurlijk niveau, want gea goatj dr hieel veur, chapeau! Mer op welke positie keums dich eigelik ut biste tot dien recht? Veurin, op ut middenveldj, of achterin, dich levers euveral ein good gevecht. Dich bis eigelik ein bitje de Dirk Kuyt van FC de Berg, hopelik vinse det vergeliek neet erg. Auch veur de technische staf ein groeet gemaak, want de sjoots dit joar auch nog ins 8 kieer raak! Gank zoe door, gank zoe door, en solliciteer mer biej de trainer; ik wil van voor, ik wil van voor!

Peter

Euver de positie hoven we biej dich neet te twisten, en dich probeers ut in balbezit simpel te hoaje en de bal neet te verkwisten. Soms hesse toch ein of angere magische ingeaving, mer die ideje sjete dan letterlik en figuurlik veurbiej aan de rest van dien omgeaving. Dan hure wea dich in dichzelf mopperen en ein licht handgebaar makendj: oa nea toch, doa haaj iets mier linkse krul aan motte zitten” of zoe iets in dea trend, want dea pass was toch neet zoe fervent. Mer goed, al mit al eine stabiele factor in de achterste linie, en eine hangenbliever biej Piet en Rinie. Trots bisse auch bist waal ein bitje op FC de Berg, want hiel Rooj zuut dich zoaterdig in dien vaste tenue, det vinje wea sjoen en neet erg! Veur 2016; hoaj ut simpel en probeer dien medespeulers neet te verwarren, want d’r geit niks boven eine strakke inspeulpaas van Harrie Parren!

Frank

Zoewel binne as boeten ut veldj steis dich veur FC de Berg kloar, wannier weurs dich oetgerope tot bestuurder van ut joar? Samen mit Joeri neems dich ut Zegers stekske euver van  Geer en Cel, want die leave allewiel op pienstillers en ein vot k’rmel. Oze nummer 7 geit altied veurop in de strijd, eine allround speuler dea de tackel en eine boddy check op ziene tied neet vermijd. Allround mer tegeliekertied auch trefzeker en doelgericht, leefst 9 kier sjoots dich raak en haje wea euverwicht. In ut veurjoar motte wea dich ivm tennis misse, oze Sjeng Schalken, wea proberen dan zonger diene fluwelen trap de tegenstenjer te versjalken. Joa joa, inmiddels weer truk wie ut allemoal begos, oppe Veldjstroat, asse bestuurlik gezeen in eine dip zits kinse Teun en Don bellen veur goaje road!

Geer

De ode aan Geer, in ut veldj doeltreffendj en geruilsloos wie ein gedemptj geweer. Mer mit utzelfdje bereik en vernuft, want jij hebt ook nog nooit iemand in het gezicht getuft. As wea in Ingelandj zoje voetballen woorse Sir Geer, Teun: Sir beteikendj in ut Nederlands meneer. Mier as 750 widstrieje achter diene naam, respect, wea kinnen d’r mit zien allen nog ff tegenaan. Helaas weges kwaaltjes neet altied mier in de gelegenheid om mit te doon, mer asj ff kan stapse ut leefst op zoaterdig inne voetbalsjoon. Hopelik bisse toch nog ins aaf en toe paraat, en maakse weer eine go go gadget long legs Leeters spagaat!

Tim

Godmeljaar dich pops mich wat aaf, en die floor die liektj nog waal zoe braaf. Wea hebben in eder geval weer eine potentiele FC de Berg speuler op ut aug in de naam van Cis, as dea net zoe vul gole maaktj as pap isj neet mis. Want dien moyenne waas dit joar hoeger as det van dea angere spits, ich dink des dich volgendj joar mier goale maaks as Koen, asse det mer wits. Onger ut motto, winnen is belangrieker as mitdoon, rens dich edere widstried ut veur oet dien sjoon. Oze motormuis geit wie eine wervelwindj euver ut veldj, mit zoene inzit weurs dich auch eine FC de Berg heldj!

Geert-Jan

Wegens tijgerwerkzaamheden kinse neet altied paraat zeen, mer wea zeen bliej det bear de militair dit joar 12 kier op ut veldj versjeen. Dich zurgs veur euverwicht in de defensie, de spits vreugtj Geert-Jan wie? Achterin bisse ut kanon van ut bataljon, stiekem bis dich auch al ein bitje eine jachthaven baron. Ich zik Peter van Uhm 2.0, auch eine spits van 2 meater is biej dich de lul. Samen mit Joeri ein iezersterk duo in ut hart van de ploog, ‘t zal neet veur ut list zeen det d’r eine tegenstenjer tegen de vlakdje vloog. Hopelik in 2016 gein missie richting verweggistan, want wea misse nog ein paar kruuskes oppe shirtjes wasliest achter de naam Geert-Jan.

Jeroen A

Dit joar motte we dich misse, want de bis bezig mit dien hut. Det vinje wea super KUT.  Hesse dich mit de bouw weer vermeate loat dich dan neet kinne, want zonger dich kinne wea oug winnen.  Edere match ein duelke mit de kop det is kei good, als die spitse doanoa eins zooje scoore det geuftj ederein gooje mood.  Steis dich al bie man of the match oppe liest? Och jeh boeie als dien hoes kloar is verwachte wea toch ein fiest.

Joeri

Op de lambroekweeg zitse weer onger het daak, steisse op zoaterdig tenminste weer op het veltj en det is ein gemaak.  Veur het werk mosse dik nou ein anger landj, det zuusse want die belsje op zoaterdig zitse wie niks aanne kantj.  Van ein tackle noa ein strakke paas, in de verdediging bisse eine baas.  De verpakkingsmachines det is dien leave, kom aaf en toe waal mit noa Pietje want de mos der nog eine geave.

Jeroen C

13 juni kreeg de auto en paar deukskes en bitje ein anger kleur, mer det kriegse mit Frank achter het steur.  Mit ein huuske in Kinrooy, noa eder weak voetballen in belsj en Tungelroy.  In de tes eine van nelle stevig, noa zoaterdigs op het veltj weer hertstikke hevig.  Van de hamstring hesse al ff geine last, jonges zik eins ierlijk vintj gea Peter oug zou eine rare gast?

Koen

Kappe en sleipe noa leenks en rechts joa echt edere kantj, neet te geluive die belsje blieve der mer intrappe en weer mit de moel inne zantj.  Euver speulen is mit voetballen ein must. Mer pingelen veur dich ein lust.  Ein vriejetrap weer hoeg euver of hertstikke neave, loat emes anges eins mer nea det geit der geine geave.  Koen de topscoorder in 2015 van oos ploog, bienoa waas doa Tim mer hiel raar nemes dea hum nog veurin zoog.

Robbie

Tegenwoordig hebs oug dich ein nouw shirtje, dan zeen we waal neet dien wasburdje?  Aaf en toe bitje knootere geit dich good aaf, mer lit op veur Jac anges isj klets boem paaf.  Door ein operatie aanne pols steisse neet inne goal det is om te verrikke, mer die blessure is det van het trikke?  De hes nou dien eigen en huuske en ein grietje, mer boete det van dea zeiver krieg ich dorst roop dea Pietje?

Ad

Aafgelaupe joar bisse gestoptj as actief lid, soms misse wae doarom auch diene spirit! Is het neet op het veldj,dan waal der naeve, want auch in de activiteitencommissie kosse dich hieel gaeve. Op het veldj hebse dink ich waal op eder positie gestange, en het is dich allemoal vrie good aaf gegange. Koen zat dich opvallend vaak achterin, doarom zoot de topscoorderstitel er net neet in. Wae hopen detse nog joare bie os bliefs en mss aaf en toe nog ins mit doon, en Ad,we zeen op zeuk noa verjonging dus betaals dich de contributie veur diene zoon?

Jac

De kebab keuning van fc de berg, detse doarom altied get later bie pietje bis vinje wae dan auch neet erg. De bis er altied bie, en drinks gaer eine lekkere ice tea. Bisse er neet dan hebse urges pien, of likse dan bovenop ien? Op het veldj bisse altied positief aanwezig, knotere hoajse dich dan auch neet mit bezig. Mit dien werklust en fluwelen techniek geisse eder waek volle gaas, en sjakelse edere tegenstander oet mit twiee vingers inne naas.

Tom

Noa lang blessureleed isj weer tied om te ballen, en kinse noe auch weer fatsoenlik kalle.. Van op krukke laupe en aete mit ein rietje, zitse noe weer lekker eder waek bie pietje. Op het veldj luktj het lang neet altied, en dan weurdj er ein flink putje  gegrauweldj,tot oze spieet. Ein gooj discussie mit Pietje pakse aan mit bei dien henj, en dan steit pietje weer mit de moel vol tenj.. Tom,vanaaf noe gein blessures mieer, en allein mer goalen maken,kieer op kieer.

Pierre

Bie dich zitj fc de berg in het blood, al joare regelse vanalles,en det duisse good! Van widstriede regele tot het 21 spel, mer auch op het veldj geufse de bal aaf en toe ein flinke lel! Mit biljare wiltj ederein van dich winnen, mer op het inj steis dich toch weer het geldj te innen. Op het veldj bisse het scoren ein bitje verlieerdj, mer toch keumse eder waek op de scooter of fiets vanoet wieert.

Ramon

We motte waal ins op dich wachten mit de tassen in laaje, want dan bis dich de wc nog aan het begaaje. Of de hebs de koffie nog neet op, mer asse einmoal wakker bis geufse dich hieel,des top! Eine spits keumtj neet van dich aaf, en soms mosse ff mit dichzelf in conclaaf.  Ff euverligge mit dichzelf wie se het allemoal geis doon, want dan keumtj er weer eine miraculeuze trukspeulbal van diene sjoon. Ramon,de bis eine jong mit het hert op de gooj plaats, al riejs se op vriedig waal ins de sjeive sjaats.

Teun

Ich heb lang motte dinke wat ich euver dich allemoal ging sjrieve, of ich zooj beginnen mit de capriolen op het veldj of dien succes bie de wieve. We zullen mer beginnen op het veldj, want mit vrouwlu bisse geine heldj! Diene tegenstander bisse regelmoatig kwieet, want diene dreij cirkel is behuurlik wieet! In eder geval groeeter as  dae van diene caddy, volgens diene daddy…. Teun,de bist eine jong mit ein groeete moel en ein klein hertje. mer doot os allemoal ein plezeer en doot dich ein nette meid bie ein op het oele-mertje.

Man of the Year 2015 is gewoore:

Ramon Lenaers