17 | 08 | 2019
Main Menu
Nieuws
Volgende wedstrijd:
Gestopt
Waar:
 
Aanwezig:
 
Tegenstander:
 
Chauffeurs:
 
Uit het fotoalbum
Clublokaal

Maroy Bar

Logo
phoca_thumb_m_logo.jpg

Man of the year 2013

Peter

Net as in 2007-2009-2010-2011 heet Harrie Parren weer de meiste widstriede gespeuldj. Mer goedverdoeme waat haaj der oppe Walle toch gaer aan get tetsers geveuldj! Hae vonj dao waal eine maot veur ut laeve. Oppe foto mit zien veurbieldj Peter Faber, des toch knap neme gegaeve.

Jeroen C.

Coeëb heet veur zien doon vreiselik vul widstriede mitgedaon. Anger jaore woore ut der 8-8-12-15 en noe is de tiller op 18 blieve staon. In 2014 mosse mer get minder geblesseerdj zeen, gein weekendjes wig en neet te vul klusse. Toch zunj det Teun en Tom noeets mit elkaar kusse!!

Geert-Jan

As veurstopper haotj hae ut achterin hielemaol toe, oze militair. Mer ederien witj: koppe det duit hae neet gaer. Eindelik is ut Geert-Jan dan toch geluktj om te score. Mer wat waas hae der gaer biegewaesj in Amsterdam biej de hoore.

Teun

Veurig jaor waas Teun net gein man of the Year. Joeri ging namelik strieke mit dae ieer. Op ut veldj steit der noe gaer inne verdediging eine man te dikke. Nao de widstrieed geiter zich dao-op dan auch duchtig eine trikke. Nae Teun, euver det maagd zeen maake we dit jaor gein grap. Gank vanaovendj mer weer lekker zanikke mit Pietje, aanne tap.

Tom

Eine speuler heet hielemaol neet mitgedaon en det is Tom. Hopelik bisse weer fit, want voetballe bie de Berg, dao geit ut tenslotte auch om. In 2014 waertj ut auch ins tieed veur ein leuke meid. Gank mer ins op stap mit Knor en Teun, dan luktj det geheid

Robbie

Deze jong is de groep dit joar auch op voetbalgebied kome versterke; Een welkome aanwinst en tis auch nog ins gein verreke. ……………Tis namelik ein kuuke; Hae vrietj en moog vanaaf dit joar biej zien vroames er aan goan ruuke. Tis ein jong bleumke van Kuppens van de Ellerweeg; Hopelik det er door ziene noewe bril auch in aanzeen biej sjoeen oajers steeg. Ein belke biljaare det is hum auch waal om ut aeve; Dju wat kan dea neet alleein in het veldj mer auch biej Pietje kloeete-bel gaeve. Door ein blessure is der de liste moandje ozze stand-in keeper. Biej ut coachen van de achterhoede geuftj dees greekpens “ozze” Sjaak geregeldj eine zwieper. Zooj ut de gedrevenheid zeen of in het karakter zitte; Twieej vrinj zulle het noeets waere. Nae ze zulle neet biej ein blieve pitte. Neet allein Sjaak mer auch Teun en Peter kriege er van langs as dea Kuuk eine wedstried laesj; Kuuk losj alles op mit zien inzicht……….zien probleem is auch noeets ziene conditie geweasj. 2013 Heet dus op sportief gebied oeteindelik door blessures neet gebrachtj wat er in zoot; Waer mer snel fit en desse mer genogt goals moogs make mit diene dikke kop of voot. Kuukelekuu!!!

Joeri

Deze speuler haaj in 2013 wellicht get vrieje tied en geldj tevul; Hae kocht ein vriejstoandj hoees oppe Lambroekweeg mit zien Tungelroojse pul. Dae heet het dan auch good bekeke…ze wirktj oppe Boorelieenbank; Wellicht auch betrokken biej de Libor-affaire..en uiteraard veur os as klantj stank veur dank! Os geldj zitj noew dus in zien noew hoees; As der FC De Berg straks in de zomer eine bbq geuftj, dan veultj ederein zich er toch nog ein bitje thoees. Deze jong is op het veldj sneller dan het geluid en haaltj edere spits op eine maeter twiee maeter in; Ein tege ein heet veur eine spits dan auch totaal geine zin. Hae is ozze stille kracht in de achterhoede, Tege Kreyel haaj der ut aan de stok mit ziene tegenstenjer en ontstook der in woede. Veur vul van os waas det ein vreemdj gezicht, Dju wat waas dea kerel van Kreyel ein echte nicht. Leeters, lit op mit renne veur eine flitspoal, Boetes zeen deur, det wete wae allemaol! Zoefzoef!!!

Tim

Deze jong heet neet allein het netje gevonje om raak te sjeete; Auch zien wederhelft heet ut dit joar geveuldj en geweete. Diej loog te puffe en te zweite in het Wieërter zeekehoees; Loog hae lekker te gamen oppe bank oppe Horsterweeg thoeës. Ozze snelheidsduivel aan de linkerkantj, Hae heet sinds kort ein noew baan biej Defensie in Breda mit het verdedige van os landj. Get oefenpupkes nieerknalle en tijgeren, Hae wirktj doa sinds kort neet mieer in het weekend mer door de waek, dus eine wedstried op zoaterdig kan hae dus auch neet mieer weigere. Dan tot slot: Vanmiddig haaj der mich nog gebeldj, Ich hoaj het dan auch kort want veur vanaovendj haaj der zich aafgemeldj,

Jeroen A.

Deze henjige kloeet dreijdtj zich neet om veur ein hoeesklusje mieer of minder Hae woeendj same mit diej van Rutten oppe grens tussen Rooj en Kinder. Eine tuin, verbouwing of het make van ein euverkapping; Des veur hum gein probleem, alleein keumtj der in de probleme mit het programma van De Berg. Tis namelijk auch beune op soaterdigs…..en des ein euverlapping. Hae geit edere widstried veurop in de strijd. Helaas waasj begin dit joar, ondanks de strenge wintjer ,veur hum op ein gegaeve moment auch te heit. De vlam sloog figuurlik in de pan, Noa eine Van Gaal karakte kick en Badr-demonstratie leek ut os auch dan het biste veur edereins veiligheid:……..Jeroen dervan! En det mit zoe ein zwake inkels en knieeen, Hoaj mer op mit kreite Agterberg, want dien kneuk kinne auch neet mieer zoevul lieeje Dit waasj dan veur ozze Karate Kid Of ligtj ut mit euvertraejinge noeets aan hum, mer heet der gewoeen de sjeids noeets mit?

Cel,

Eigelik de einige Leeters zonger krollen, En hea heet genog ervaring met tegenstenjers oprollen, Heet waal ins mier widstrieje in ein seizoen gespeuldj, De man dea neet snel eine bal verspeuldj, Aafgelaupe joar zoot t allemoal neet mit, Weurdj hea in 2014 weer volledig widstriedfit? De conditie zal hum neet in de steek loate, Hea struintj as eine topfitte speuler door de Roojer stroate Inmiddels alweer vanaaf 1981 biej de Berg op ut veldj, Op noa ein 25 joarig jubileum, waat eine heldj!

Ad

Adje, nog altied zoe snel wie eine haas Adje, de man dea vreuger topscoorder waas Adje, de man zoe glaad wie eine aal Adje, dich geis mit de tegestenjers aan de haal, Tegewoordig om tactische redenen van de coach iets mier noa achter gesjove, Zooj ut ‘m toch nog lukken om Koen tiedelik van zien record te beroven? Heet zezworven euver de veldje wat hum de rol as allround speuler bracht, Hea toentj nog regelmatig zien enorme kopkracht, Desse nog vul goale moogs maken En desse de bal nog ins lekker oppe kop kins raken!

Geer,

Mister Long Legs Leeters Viltj eigelik auch noets euver zien veters Stormtj mit zien krollen nog steeds as vanouds euver ut veldj Joawaal, ut is eine echte FC de Berg heldj Tegestenjers kieken nog steeds vol verbazing op, As ze plotseling de bal kwiet zeen aan Geer, flop De joare lieke biej Geer neet te tillen, Zoevul techniek en rust aan de bal zooj ederein waal willen Door zien lingdje ein euverzicht van hiej tot ane Wel, Doa keumtj weer eine spleitendje steakpass, net gein boetespel Mier as 750 widstrieje paraat, Ein prestatie van formaat!

Ut joareurzicht 2013 van Ramon:

Godmeljaar Lien, Nondedju Lien, Verdoeme Lien, Hé toch Lien, Gaatverpielekes Lien, Auwieje Lien, Dju toch Lien, Bin weer bekans truk Lien, Dus doot dich de sjeenbesjermers mer om Lien,

Pierre.

Pierre de veteraan op het veltj. Hae regeltj ooze widstrieje mit alles der op en deraan niks is hum te gek, mer mit voetballen weten we het neet, wiltj der nou spits keeper of leenksback. Veur de widstried smeertj der zig mit van alles in zoe erg det zien puuj bleenke, mer det mot oug waal veur eine gooie corner of eine strakke pass, en oug neet onbelangriek hea is nog zoe snel wie eine haas. Mit biljaare verdeentj der regelmoatig eine sjoene cent, doa kan der al zien sjoeskes van betalen want dea Pietje det is mig toch eine greune vent. Hea keumtj edere weak mit de fiets noa tungelder en rooy, op het veltj duit der het dan oug aafentoe tegooi. In belsj hoajje ze neet van te laat komen, dju Pierre wat rieje wea dik vreug aan de helft kan nog neet van ziene kater bekomen.

Sjaak

Sjaak de bis ein good kluutje, mer ich weit zeker dich kins neet zonger diene kebab mit ein bruudje. De geis noa de widstried altied ierst heives veur get te eate en te pisse, om doanoa snel noa pietje te komen omdesse os gewoen neet kins misse. Mit biljaare bisse altied aanwezig mer veur te stoete hesse weinig tied, merjeh vinse det gek mit Peter wielang dea nuudig heet des vrieet. Als desse oajer weurs wearse automatisch rustiger, mer det is bie dich neet te zeen de tegenstenjer mot  doarom oug aaf en toe aan de kantj, anges duutse hum mit de moel inne zantj. Het leefste steisse rechtsback inplaats van keeper, mer zeker neet der neave want dan wearse hielemoal hyper. Wanjele en fietse det duisse gear, mer wearse doavan zoe sterk wie eine bear?

Don

Don de bis nou ongevier ein joar bie de berg, mer de bis nou al ein tiedje geblesseertj det vinse toch waal echt erg. Der stoan neet vul supporters neave de lien, dus Don oug als desse geblesseertj bis kinse bist komen kieke det duit echt gein pien. De bis bezig mit dien eigen huuske, en eine groeëte tuin mit get kippe en geite, det is veur de berg oug ideaal dan hoove wea neet mier zoe ver veur ooze activiteite. In mei zeen we noa Amsterdam gegange zoedet we eine zoaterdig neet op de bal hoofdje te litte, mer ich zik dich ein deenk het waas zeker neet de bedoeling om om 7 oor al in de trein truk te zitte. Bie pietje bisse gear van de party, alsj Menke mer kin zoepe en biljaare dan is der waal blie.

Frank

Frank de hes dien hoes inne verkoup, ich heb eine kuiper dea geaftj dich ein tientje dan kins dich noa rooy komen en beginnen mit dien ierste kiendje. De bis noa joarre bie brevendia hoeger op gegange door bie de berg te komen balle, mer de kins dich nog neet echt ongersjije mit ein gooie pass of eins haard op de goal te knalle. Ein paar weake per joar geisse mit koen tennissen, in die weake kinne we fleenk euver uch sjandaale, de einigste dea det erg vintj is pietje dea kriegtj dan gein geltj van het zoepe dus dea zal fleenk balen. Uch mam is echt neet blie mit dea vittige was, die duit det nog ein paar kier en dan duutj ze de shirtjes vittig truk inne tas. Bie Pietje mosse mit biljaarre altied good op dien cente litte, mer neet veur lang want meistal kinse noa 3 kier stoete toch weer goan zitte.

Koen

Koen is eine spits in hert en niere, mer de bal aafgeave det moatte we dich toch nog mer eins lieren. Ein vriejetrap of ein sleipbeweging det wiltj allemoal neet mier vul zigge, mer de mos hum eins huure als der de bal doanoa neet inne goal zuut ligge. Koen is bekans topscoorder van fc de berg, Adje dea vintj det super erg. Edereweak maaktj hea de opstilling en regeltj der man det is nateurlijk top, mer det hea der noets neave steit viltj os allemoal op. Van zien wichter kan der geneete, mer ff mit het team noa Pietje goan det kan der toch neet loate sjeete.

Hans

Hans fluitj al jaore de widstriede van Fc de Berg Det geknoter van sommige speulers geit hum door bein en merg. Aaf en toe deenktjer: det voebalniveau van miene zoon det luktj mich nog oppe zuk. Det hae vreuger vul beater waas, det waas zien geluk. Auch in 2013 floot Hans weer geniaal. Eder jaor lekker oeteate van ein bon van Fc de Berg bie de Luifel det verdeentj dae Hans waal.

Unaniem is door ut bestuur van Fc de Berg beslote det Man of the Year 2013 is gewoore:

Sjaak Schonkeren (Sjaak van Pel, Djeek the Snake, broor van Subbedeijes Lei)